Welkom

Bij ons kunt u terecht voor juridisch advies, incasso van uw vordering en bijstand bij een geschil. Wij behandelen alle soorten zaken binnen het verbintenissenrecht. Daarin zijn wij gespecialiseerd in huurzaken, incasso, (consumenten)koop, opdracht en aanneming van werk.

Rechtbank
Wij corresponderen en onderhandelen voor u met de wederpartij. Als u dit wenst, wordt er een gerechtelijke procedure gestart. Wij stellen de dagvaarding op, redigeren de processtukken en treden voor u op als gemachtigde ter zitting.

Bent u zelf gedagvaard? Dan helpen wij u graag bij het schrijven van uw verweer.